Lijsten voor laag histamine

Om te bepalen of de ingrediënten passen in een laag histamine dieet gebruikt ‘Eet lekker anders’ de SIGHI lijst en de informatie op Mastcell360.com Beide zijn helaas alleen in Engels (SIGHI ook Duits) beschikbaar maar niet in het Nederlands.

Tegenstrijdige adviezen

Als je een laag histamine dieet volgt zul je vast al gemerkt hebben dat er veel verschillende lijstjes in omloop zijn. Er is niet 1 standaardlijst. Dat komt doordat reacties erg persoonlijk kunnen zijn. Zo kun je sterk reageren op bepaalde voeding die veel histamine bevat. Maar een ander reageert juist weer op voeding met specifieke histamine vrijmakers.

Ook zijn er voedingsmiddelen die weliswaar veel histamine of vrijmakers bevatten, maar die door sommige deskundigen toch aangeraden worden omdat ze ook histamine remmende eigenschappen hebben.

Hou er dus altijd rekening mee dat de adviezen erg uiteen lopen en reacties persoonlijk kunnen zijn. Ook de adviezen van de SIGHI lijst en van MC360 spreken elkaar soms tegen.

De SIGHI lijst

De SIGHI lijst is een lijst van de Zwitserse groep voor histamine intolerantie (Swiss Interest Groupe for Histamine Intolerance). Deze lijst wordt breed gezien als de meest toonaangevende lijst. De lijst die het meest betrouwbaar is of in ieder geval het minst onbetrouwbaar.

De lijst geeft aan of iets histamine bevat (H), of het andere amines bevat (A) of dat het een histamine vrijmaker is (L – liberator). De score is van 0 tot 3, waarbij 0 geen effect is, 1 licht effect en 3 groot effect. De recepten van ‘Eet lekker anders’ krijgen over het algemeen het predikaat laag histamine bij een SIGHI score 0 of 1.

Volg de link en klik vervolgens op downloads en dan Engelse levensmiddelenlijst. Je kunt de lijst vertalen met Google translate (kan ook van papier scannen met je telefoon).

Mastcell360.com

Mastcell360.com is de website van een Amerikaanse voedingsdeskundige. Zij kijkt niet alleen naar of iets histamine bevat of een vrijmaker is maar ook of het juist een dempend effect kan hebben.

Ingredienten staan op lower of op higher.

Objectief en openbaar

Uiteindelijk zul je voor jezelf een lijstje maken van wat wel en niet kan. Voor deze site probeer ik een zo objectief mogelijk uitgangspunt te nemen. Dan weet je waarom ik iets laag histamine noem. Ook probeer ik uit te gaan van informatie die vrij toegankelijk is. Zodat iedereen de informatie zelf kan nalezen zonder een specifiek boek te hoeven aanschaffen.

Reacties uitgeschakeld voor Lijsten voor laag histamine